• Ara

 • Lot Numarası

 • Ürün Cinsi

 • Sırala

 • Müzayede Kataloğu (PDF)
 • Müzayede Kuralları

Efemera Eylül-2018 Müzayedesi , Sadece İnternette Efemera, Filateli, Kartpostal, Fotokart, Piyango, Obje, Müzayedesi

[SADECE İNTERNETTEN] : Efemera müzayedemize 5 Eylül 2018 Çarşamba günü sayfanın üst tarafında sağda gördüğünüz sayacın bitimine kadar (yaklaşık saat 22:00) internet üzerinden pey verebilirsiniz.

Osmanlı Nümismatik / (216) 550 93 13 /  iletisim@osmanlimezat.com

Lot No: 1 » Efemera

Nevrekop Telgraf Memurluğu'ndan Mütekâid Hâfız Sâlih Efendi'nin Vefâtıyla Zevcesi Rukiye Hanım'a Maaş Bağlanması (25 Nisan 1911) 28.5x41cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 2 » Efemera

Bursa'da Çandarlı Gazi Halil Hayreddin Paşa Evkafı Müstegallâtından Bulunan Yerin Tasarrufunun Hacı Halil Ağa ibn-i Mehmed Ağa'nın Ölümüyle Oğlu Mehmed Ağa'ya İntikal Etmesine Dair Vakıftan Verilen Sened (20 Şubat 1913) 25.5x36cm

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3 » Efemera

Çorlu Velimeşe Köyündeki Bir Tarlaya Ait Tasarruf Hakkının Hazinece Çoban Hüseyin oğlu Mehmed'e Verilmesi Senedi  (16 Nisan 1895) 17x40cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  4

Güncel Fiyat TL

Lot No: 4 » Efemera

Edirne Dâire-i Belediye ve Vesait-i Nakliye Komisyonu Azasından Matosyan Efendi'ye Rütbe-i Sâlise Tevcihi 28.5x41cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Lot No: 5 » Efemera

Kütahya Hânedânından Sinanbeyzâde Şerif Bey'e Rütbe-i Sâlise Tevcihi 35x52cm Tamirli

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Lot No: 6 » Efemera

Manastır Şehri Mogila Köyünde  Mâlik Bey'in Vefatıyla Eşi Şerife ve Annesi Sünbüle ve Çocukları Fevzi, Şevki ve Alirıza'ya Düşen Mirasta Annesi Sünbüle Hanıma Düşen Hissenin Şerife Hanım Tarafından Oğulları İçin Satın Alınması (21 Ocak 1879) 25x43cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 7 » Efemera

Arapsun Kazâsında Göynük Göyünde Veliağaoğlu İsmail Oğlu İzzet'in Askerlik Hizmetini Tamamlayıp Tezkire Alması (3 Ağustos 1893) 18.5x35cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Lot No: 8 » Efemera

Kırkağaç Kazâsında Muhsinoğlu Mahallesinde Süleymanbeyoğlu Süleyman oğlu Yakup'a Verilen Redif Askerlik Tezkiresi (2 Mart 1902) 19x35cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 9 » Efemera

Kütahya Gönen Mahallesinden Akkaşoğlu Cili Ali oğlu Mehmed'e Verilen Redif Askerlik Tezkiresi (9 Kasım 1890) 20x38cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 10 » Efemera

Gevgili Mayadağ Köyünde Çalışlı Mahallesinde Nizami Askerliğine Mukabil Bedel-i Nakdi Veren ( Bedelli Askerlik ) Mustafa Oğlu Abdullah'a Verilen Tezkire (9 Temmuz 1908 ) 23x34cm

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 11 » Efemera

Seferihisarlı Olup Aşağı Timurcu Çarşısı'nda Timurcu Esnafından Olan Celal Oğlu Abdullah'ın Esnaf Olarak Verdiği Harç Bedelini Gösterir Tezkire (1859) 24.5x40 , Alt Köşe Tamirlidir

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 12 » Efemera

Gazi Evrenos Bey Evkafından Olup Selanik Kazâsı Vardar-ı Kebir Nahiyesindeki Çiftliğin Mutasarrıfı Olan Hacı Muhammed Ağa Oğlu Seyyid Osman Beyefendi'nin Çiftlikteki Cümle Binaların ve Tarla vs. Yarısını (Öşrünü Vakfa Vermek Üzre) Büyük Oğlu Seyyid Mehmed

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 13 » Efemera

İçel'de Hızır Bey Mahallesi Kapan-ı Dakik Yakınlarında İkamet Eden Osman Sipahi Oğlu Yahya Efendi'nin Nüfus Ceridesine Kayd Olunduğunu Gösterir Senet (29 Ekim 1855) 20x35cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 14 » Efemera

Kadıköy'de Seyyar Sütçülük Yapan Sütçü Sakızlı Nikoli Oğlu Mihal'in Ticârî Ruhsatı ve Ödediği Vergiyi Gösterir Tezkire (24 Haziran 1895) 16.5x35cm

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 15 » Efemera

İstanbul Cibalikapısı Dâhilinde Haydar Paşa Yakınlarında Hacı Ferhat Mescidi Kaymakamı Olan Ömer'in Hacıoğlupazarcığı'ndaki Hacı Ferhat İmam ve Hatibi Halil Efendi'yi Vekil Tayin Etmesi (7 Haziran 1847) 27x39cm 

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 16 » Efemera

Reşid Efendi'nin Talebiyle Selanik'e Bağlı Vardar-ı Kebir ve Karaferye Kazâlarındaki Çiftlik Sınır İhtilafının Müsâlaha Yoluyla Giderilmesi (1 Mart 1845) 27.5x39cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 17 » Efemera

Gebze'de Mustafa Paşa Mahallesi Sâkinelerinden Mesut Kızı Emine Bahriye Hanıma Hoca Salih oğlu Yusuf Ziya Efendi'nin Talip Olmasıyla Bir Maniası Yoksa Nikahının Kıyılması İçin Mahalle İmamına Yazılan İzin Belgesi (5 Ağustos 1912) 28x42cm

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  11

Güncel Fiyat TL

Lot No: 18 » Efemera

Üçüncü Ordu-yı Hümâyûn Piyâde Dördüncü Alayının İkinci Taburunun Sağ Kol Ağası Müteveffâ İsmâil Ağa'nın Zevcesi Hediş Hanım'a Kaybetmesi Sebebiyle Yeniden Verilen Maaş Tahsis Senedi (6 Şubat 1888) 17x32cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 19 » Efemera

Mithat Paşa Emektarlarından Müteveffâ Ahmed Ağa'nın Mahdumu Mehmed Tevfik Bey'e Maaş Tahsisi Senedi (24 Ağustos 1876) 18.5x38cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 20 » Efemera

Osmanlıca , Fransızca Smyrne / İzmir Ahenk Gazetesi Antetli Fatura

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 21 » Efemera

P. Xenopoulo Mağazaları Smyrne / İzmir Antetli Fatura 1916

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 22 » Efemera

Osmanlıca , Rumca , Ermenice 3 Dilde Smyrne / İzmir Keşişyan Matbaası Antetli Fatura

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Lot No: 23 » Efemera

Osmanlıca , İngilizce , Karamanlıca Amerikan Kitab-ı Mukaddes Şirketi Antetli Evrak 1901

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 24 » Efemera

Osmanlıca , İngilizce , Karamanlıca Amerikan Kitab-ı Mukaddes Şirketi Antetli Evrak 1896

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Lot No: 25 » Efemera

Osmanlıca , İngilizce Amerikan Kitab-ı Mukaddes Şirketi Antetli Evrak 1907

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 26 » Efemera

Osmanlıca On Parmak Usulü Milli Klavye ( Kendi Kendine Daktilografi Kitabından ) Karton 27.5x18.5cm

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  8

Güncel Fiyat TL

Lot No: 27 » Eğitim

Yanya Mekteb-i İdadi Mülkiyesi Tahsili İdadi Şehadetnamesi

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 28 » Efemera

İsmet İnönü ve Hasan Saka Islak İmzalı , Mehmet Ali Balin'in Kıbrıs Konsolosluğuna Tayin Edilmesine İlişkin Tayin Emirnamesi 1945 55x40cm

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 29 » Efemera

Yüzyılbaşı Ermenice Devasa Boy Matbu Evrak 550x10.5cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 30 » Fotokart

Gazipaşa ( Atatürk ) Hazretlerinin İzmir'i Teşrifleri 11 Ekim 1925

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Lot No: 31 » Fotokart

Mustafa Kemal Atatürk ve İran Şahı Pehlevi Otomobil'de , Foto Cemal - İzmir

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Lot No: 32 » Fotokart

Mustafa Kemal Atatürk

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  7

Güncel Fiyat TL

Lot No: 33 » Fotokart

Mustafa Kemal Atatürk , İsmet İnönü , Celal Bayar , Fevzi Çakmak Trende

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  7

Güncel Fiyat TL

Lot No: 34 » Kartpostal

10 Temmuz 1324 ( 2. Meşrutiyet'in İlanı ) Baskılı Yabancı Kartpostal

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 35 » Kartpostal

1939 New York Dünya Fuarı Türk Pavyonu Hatırası , 8 Kartpostallık Karne 

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 36 » Piyango

1944 Nisan 7 Y Piyango Bileti

 • Açılış Fiyatı

  10 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  6

Güncel Fiyat TL

Lot No: 37 » Piyango

1944 Nisan 23 A Piyango Bileti

 • Açılış Fiyatı

  10 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  9

Güncel Fiyat TL

Lot No: 38 » Piyango

1944 Temmuz 7 A Piyango Bileti

 • Açılış Fiyatı

  10 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Lot No: 39 » Piyango

1944 Aralık 7 Y Piyango Bileti

 • Açılış Fiyatı

  10 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  6

Güncel Fiyat TL

Lot No: 40 » Piyango

1945 Nisan 23 Y Piyango Bileti

 • Açılış Fiyatı

  10 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  8

Güncel Fiyat TL

Lot No: 41 » Sakız - Çikolata

Fenerbahçe Futbol Takımı Oyuncuları 11'li Akordeon , Kartlar 4.5x7cm

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 42 » Sakız - Çikolata

Ekstra 83 Lototop , Fenerbahçe Futbol Takımı Oyuncuları 11'li Akordeon , Kartlar 4.5x7cm

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 43 » Sakız - Çikolata

Beşiktaş Futbol Takımı Oyuncuları 11'li Akordeon , Kartlar 4.5x7cm

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 44 » Sakız - Çikolata

Ekstra 83 Lototop , Beşiktaş Futbol Takımı Oyuncuları 11'li Akordeon , Kartlar 4.5x7cm

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 45 » Sakız - Çikolata

Trabzonspor Futbol Takımı Oyuncuları 11'li Akordeon , Kartlar 4.5x7cm

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 46 » Sakız - Çikolata

Ekstra 83 Lototop , Trabzonspor Futbol Takımı Oyuncuları 11'li Akordeon , Kartlar 4.5x7cm

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 47 » Sakız - Çikolata

Galatasaray Futbol Takımı Oyuncuları 11'li Akordeon , Kartlar 4.5x7cm

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 48 » Sakız - Çikolata

Ekstra 83 Lototop , Galatasaray Futbol Takımı Oyuncuları 11'li Akordeon , Kartlar 4.5x7cm

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 49 » Sakız - Çikolata

Ekstra 83 Lototop Futbol Oyunu Kartları 11'li Akordeon , Kartlar 4.5x7cm

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 50 » Sakız - Çikolata

8 Çeşit Kovboy Oyunu Kartları 5.5x8cm

 • Açılış Fiyatı

  30 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  4

Güncel Fiyat TL