12 Eylül 2019 Efemera, Fotoğraf, Piyango Vb.. Müzayedesi

12 Eylül 2019 Perşembe günü yapacağımız EFEMERA Müzayedemize sayfanın üst tarafında sağda gördüğünüz sayacın bitimine kadar (Yaklaşık saat 22:00) SADECE İNTERNET ÜZERİNDEN pey verebilirsiniz. Müzayede komisyonu %15'tir, ödeme süresi müzayede bitiminden sonra 15 gündür. CANLI MEZAT YAPILMAYACAKTIR !

Osmanlı Nümismatik / (216) 550 93 13 /  iletisim@osmanlimezat.com

Lot No: 2 » Berat

Sultan II. Abdülhamid Tuğralı Berat , Eyüp'te Şehid Mehmed Paşa Zaviyesinde Yevmi 33 Akçe Şehri 200 Guruş Maaşla Kitabet Vazifesi Yapan Abdülbekri Efendinin Vefatı Vuku Bulması İle Aynı Vazifenin Mahdumuna Tevci 51x78cm

  • Açılış Fiyatı

    1.200 TL
  • Tahmini Fiyatı

    TL
  • Pey Sayısı

    0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al