Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk Tramvayları 2. Mevki Tenzilatlı Aylık Seyahat Kartı 1938