Selanik Mübadele Evrağı , Mal Varlıklarının Konsolos ve Tercüme Bürosundan Onaylanması 1924