Osmanlıca , Ticarethaneler Tarafından İmza Tatbiki için Verilen Beyanname