Doktor Ordinaryüs Profesör Mehmet Fuat Köprülü 1938-1939 Ders Yılı Son Ders Hatıra Fotoğrafı 9x6cm