Müzayede Kuralları

 1. Müzayede Kuralları
 2. Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. olarak düzenlediğimiz online müzayedelere iştirak edecek (katılımcılar) alıcılar aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.
 3. Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. Satıcı için bir aracı olup elektronik ortamda anında ifa ettiği aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.
  1. Satışa sunulan tüm eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.
  2. Online müzayedelere katılabilmek için www.osmanlimezat.com adresinden üye kaydı yapılması zorunludur.
  3. Online müzayedelerde yer alan eserler satış öncesinde online kataloğu yayınlandığı tarihten sonra Caferağa Mah Mühürdar cad Şişik İş Merkezi No:38 K:2 D:3 Kadıköy İstanbul adresinde teşhir edilmektedir. Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin ve tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleridir. Eserlerin online kataloğa konulması online müzayedeye hazırlık sürecidir ve müzayede gününe kadar online katalog üzerinden eser satışı yapılmamaktadır.
  4. Online müzayedeye katılanlar eserleri Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti‘nin 4. Maddede belirtilen adresinden önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan ederler. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
 4. Online müzayedelerde fiyat artırımı “TEKLİF VER” yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya, Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Online müzayedede TEKLİF VER bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. “Online müzayede katılım şifresi” kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır. Bu bağlamda, online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. Bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.
 5. Müzayede pey artırım şekli aşağıdaki gibidir.
 6.  
   

1

50

5

 

51

200

10

 

 

201

500

25

 

 

501

1000

50

 

 

1001

2500

100

 

 

2501

5000

250

 

 

5001

10000

500

 

 

10001+

 

1000

 

 

 

 
 1. Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+%20 KDV) eklenecek olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.
 2. Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre bilgisayarda tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti.’nin satıcı olduğunu göstermez. Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. satıcı değil; satıma aracılık eden aracıdır. Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. hizmeti nedeniyle hak kazanacağı %10 ila %20 komisyon + %20 KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti.’nin komisyon (+%20 KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında %10 ila %20 komisyon bedeli de ödemekle mükelleftir. Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti.’nin bu kapsamda sunduğu hizmet; elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.
 3. Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını  (+%20 KDV) ve %15 ila %20 müzayede şirketi komisyonunu (+%20 KDV) ödediği anda Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti.’nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
 4. Yapılacak müzayede TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 (yedi) gün içinde tam olarak ödemediği takdirde Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. dilerse satış akdini feshe, %10 cezai şartı ve uğradığı bilcümle zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %15 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti.’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti.’nin yapacağı bilcümle masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.
 5. Kredi Kartı , kredi kartı ile ödemelerde bankaların uyguladıkları komiyon oranlarına göre masraf eklenmektedir. Bu oran sürekli olarak değişmektedir. 
 6. Banka hesabımıza havale/EFT

Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic.Ltd.Şti

QNB Finansbank Çarşı Kadıköy Şubesi

TR41 0011 1000 0000 0106 0679 12

 1. Dilerseniz Kadıköy ofisimizden Pazartesi-Cumartesi arasında akşam saat 6'ya kadar elden de alabilirsiniz.
 2. Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün verilen bilgilerindeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir.
 3. Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, kaynak itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti.’nin satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluk, eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.
 4. Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.
 5. Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. hakkında, satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218. Maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz. 18 yaşından küçükler üye olamaz.
  1. Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek: yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza iat diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).
  2. Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.
  3. Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
  4. Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.
  5. Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulmayacaktır.
  6. Online müzayede eserleri sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.
  7. 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eserler sahiplerine Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti.’nin rücu hakkı saklıdır.
  8. Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
  9. Müzayedeye Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
  10. Müzayede sonucunda almış olduğunuz eserlerin kargo ücreti alıcıya ait olup gönderi esnasında esere gelebilecek zarardan firmamız sorumlu değildir. 10.000 Lira üzeri alımlarda nakliye ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır. Bu tutar ekonomik şartlara bağlı olarak haber verilmeksizin firmamız tarafından değişitirilebilir.
 6.  www.osmanlimezat.com sitenize üyelik/alışveriş işlemleri sırasında verdiğim ve vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, mail adresim ve diğerlerine) gerek her türlü üyelik/alışveriş işlemleri ve uygulamaları ile sözleşme ve kanuni hususlardan bilgilendirilmem, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için şirketiniz Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti. ile tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, iletişim adres bilgilerimin (isim, cep telefonu, mail adresi vd.) bu amaçlar ile alındığı-alınacağı, ayrıca (üyeliğim varsa) istediğim her zaman sitenizdeki üyelik sayfasında iletişim tercihlerimi değiştirebileceğim (bilahare iletişimi açtığımda, varsa önceki red bildirimim dikkate alınmaksızın ve ayrıca bir işleme gerek olmaksızın aynı kanaldan devam edeceği) veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğim (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya Kullanım ve Satış Koşulları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış, pazarlama, anket yapılması amacıyla, kredi kartı ve üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için şirketiniz Osmanlı Mezat Müzayedecilik Tic. Ltd. Şti.’nin kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz bağlantılar, faks, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları/kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermesine onayım vardır.
 7. Online müzayedelerimiz belirtilen tarihte ve belitrilen saate canli olarak bitecektir. Canlı müzayede başladığı zaman sırayla satışa çıkan esere teklif verilebilir, daha sonraki eserlere teklif verilemez.