Siyasi , Dini , İlmi , Edebi Haftalık Mecmua SEBİLÜRREŞAD Sayı:1 16 Sayfa 1948