Ruhsatname

Sayın Koleksiyonerler,

İlgili kanun gereğince taşınır kültür varlığı ticareti veya müzayede yapan her firma/şahıs resmi makamlardan ruhsatname almak zorundadır. Firmamız da İl Kültür Müdürlüğü kanalıyla yasal zorunluluk olan bu ruhsatı almıştır. Satışa sunduğumuz eserler resmi makamlar tarafından kontrol edilmektedir.