İstanbul

Galata Köprüsü ve Sosyal Yaşam Edt: Nicolaievitch