2.Abdülhamid 2 kuruşlar 1293/19 ve 28 Kostantiniye - ÇÇT