1962 - Beden Terbiyesi İstanbul Başkanlığı - İstanbul Yüzme Ajanlığı Yüzme 2.liği Plaketi