Müşir Fevzi Paşa'nın ( Çakmak ) Kızı Muazzez Hanım'ın Evliliği Münasebetiyle Ankara Türk Ocağı Salonunda Gerçekleşecek Tören Davetiyesi 1931