Abdülaziz 20 para 1277/9 Mısır çiçeksiz bakır - ÇÇT(-)