Reşad 5 paralar 1327/2, 3, 4, 5, 6, 7 Kostantiniye - ÇÇT