Reşad 10 paralar 1327/3, 4, 6, 7, 8 Kostantiniye - ÇÇT