Türk Tayyare Cemiyetinin Büyük Piyangosu 11 Haziran 1928 Onda Bir E