Türk Tayyare Cemiyetinin Büyük Piyangosu 11 Ağustos 1928 Onda Bir H