Türk Tayyare Cemiyetinin Büyük Piyangosu 11 Aralık 1928 Onda Bir H