Türk Tayyare Cemiyetinin Büyük Piyangosu 11 Ocak 1929 Onda Bir C